Kontakt

Katarzyna Czarniawska
e-mail: k.czarniawska@kompren.pl
telefon: 695 306 400

Adres do korespondencji:
ul. Erazma z Zakroczymia 6/22, 03-185 Warszawa

Serwis

Waldemar Czarniawski
e-mail: w.czarniawski@kompren.pl
ul. Loteryjki 54, 01-937 Warszawa
telefon: 695 306 401